Rozvrh hodin

1. - 2. třída


3. třída


4. - 5. třída


Vysvětlivky:

RK - Ranní kruh                                                            AJ - Anglický jazyk
ČJ - Český jazyk                                                          VV - Výtvarná výchova 
M - Matematika                                                            TV - Tělesná výchova
Prv - Prvouka                                                                HV - Hudební výchova
ČP - Člověk a svět práce (pracovní činnosti               EV - Rtická výchova
(AJ) - Anglický jazyk: volitelný                                      ŠD - Školní družina
(INF) - Informační a komunikační technologie (volitelný)