Rozvrh hodin


Vysvětlivky

I   -   1., 2., 3. ročník

II   -   4., 5. ročník

RK - Ranní kruh

ČJ - Český jazyk

M - Matematika

ČS - Člověk a jeho svět (přírodověda, vlastivěda) - 4.-5. ročník

ČS - Člověk a jeho svět (prvouka) - 1.-3. ročník

ČP - Člověk a svět práce (pracovní činnosti) 

AJ - Anglický jazyk

VV - Výtvarná výchova

INF - Informační a komunikační technologie

TV - Tělesná výchova

HV - Hudební výchova