Rozvrh hodin

1. - 3. ročník

PO - III. blok výuky ( 12:30 - 14:00) - INF - volitelný předmět pro 3. ročník


4. - 5. ročník

Vysvětlivky

RK - Ranní kruh

ČJ - Český jazyk

M - Matematika

Prv - Prvouka

ČS - Člověk a jeho svět (přírodověda, vlastivěda)

ČP - Člověk a svět práce (pracovní činnosti) 

AJ - Anglický jazyk

VV - Výtvarná výchova

INF - Informační a komunikační technologie

TV - Tělesná výchova

HV - Hudební výchova

EV - Etická výchova