Ceník

Školkovné

Částky jsou uvedeny vždy na 1 kalendářní měsíc.
Sourozenci: sleva 20% z celodenního školného.
Udržovací poplatek: 50 % z celkového školného.

                  


Stravné

Školné i stravné se hradí k 25. dni předešlého měsíce.
Částky jsou uvedeny vždy na 1 kalendářní měsíc.

Ceník je platný od 1. 1. 2021