Ceník

Školkovné

                 Sourozenci: sleva 20% z celodenního školného  
                 Udržovací poplatek: 50 % z celkového školného 


Stravné

                       Školné i stravné se hradí k 25. dni předešlého měsíce 
                       Částky jsou uvedeny vždy na 1 celý měsíc.

Ceník je platný od 1. 1. 2021