Ceník


Měsíční úhrada za péči v DS


Stravné

Ceník denního stravného

Měsíční záloha stravného dle typu docházky

Po celý den mají děti zajištěn pitný režim ( voda, neslazený čaj, ovocné šťávy ).


Rozšířená provozní doba

Každá započatá hodina  ............  95 Kč

  • Prodloužené hlídání mimo provozní dobu je možné pouze po domluvě. 
  • Prodloužené hlídání se hradí vždy k poslednímu dni v daném měsíci. 

Ceník je platný od 1. 3. 2022 ( pro nově uzavřené smlouvy)

Ceník je platný od 1. 9. 2022 ( pro stávající smlouvy)