Základní škola


Kdo jsme

Jsme Žlutá a Fialová třída Základní školy ZAČÍT SPOLU. Ve žluté třídě je 1., 2., a 3. ročník. Fialovou třídu navštěvuje 4. a 5. ročník. Patří k nám také 3 učitelé, kteří nás seznamují se světem kolem nás a vším, co bychom měli jako žáci základní školy zvládnout. Docházejí k nám i další učitelé, rodiče, zahraniční dobrovolníci a známí, kteří mají různé zájmy jako například přírodu, informatiku, cizí jazyk nebo hudbu a předávají nám to nejlepší ze sebe - co je baví a čím se zabývají. Naše třídy jsou prostorné a podnětné. Jsou členěny do center aktivit (výukových koutků), která jsou vybavena učebními pomůckami, knihami a nejrůznějšími podnětnými předměty, jež nás doprovází výukou.

Jak se učíme

Setkáváme se každé ráno na koberci v kruhu, kde spolu sdílíme informace a dozvídáme se vše, co nás v daný den ve škole čeká, co se budeme učit. Učíme se na koberci, ale také v lavicích, kde nové věci procvičujeme a dále upevňujeme. Učíme se individuálně, ale mnohem více společně, tedy od sebe navzájem. Do třídy za námi dochází i předškoláci z naší Mateřské školy, pro které si připravujeme zajímavá témata a zapojují se s námi i do center aktivit.

Učíme se ve 4. hlavních centrech aktivit - Jazykové (Český a Anglický jazyk); Matematika; Pokusy a objevy; Ateliér. Ke čtení můžeme využívat pohodlný čtecí koutek, ten zároveň slouží i k odpočinku. Máme i hudební zátiší s klavírem a ostatními hudebními nástroji. Za příznivého počasí k učení, rádi a často, využíváme venkovní prostředí, ať už naši venkovní učebnu, zahradu nebo blízké okolí školy. V přírodě je plno témat k pozorování a můžeme si tak všechno osahat a vyzkoušet naživo. Ať už se jedná o matematiku, různé pokusy, prvouku a vše kolem nás. Dále rádi cestujeme - na exkurze, výlety, procházky. Potkáváme se tak s reálným prostředím a světem, který nás obklopuje.

Výuka Českého jazyka u nás ve škole probíhá pomocí 3 metod. Jako první se začneme učit s žáky pomocí genetické metody, poté na to navazuje analyticko-syntetická metoda čtení a sfumato. Každá žák má tedy možnost si vše zkusit a zjistíme tak, který ta metoda mu bude bližší ke čtení. Díky genetické metodě čtení,  tak velmi brzo dokážeme číst smysluplné věty a můžeme číst i knihy. K výuce matematiky využíváme metody prof. Hejného. Profesor Hejný zastává tu teorii, že žáci si na způsob výpočtu přijdou sami pomocí svých vlastních postupů. Učitel nám tak nedává přesné návody a definice, my si na ně přijdeme sami a učíme se pracovat s chybou. Postupujeme svým vlastním tempem a každý podle svých možností.

Jak odpočíváme

Odpoledne nebo brzy ráno před vyučováním zůstáváme v prostorách svých tříd, kde máme školní družinu. Je s námi vychovatelka, která nám zadává činnosti k práci, abychom se něco zajímavého přiučili i mimo vyučování. Odpolední družinu také můžeme využít k procvičení nového učiva a dodělání úkolů, které nestihneme v běžné výuce. Nejčastěji ale trávíme čas na zahradě, kde můžeme pečovat o zelenino-ovocnou zahrádku, dovádět s kamarády, hrát hry a nebo jen tak odpočívat s ostatními. Učíme se šít na šicím stroji i pracovat v naší technické dílně, plánujeme turnaje ve stolních hrách, tvoříme a nebo pracujeme na vlastních projektech, které nám jsou nejbližší. Družina je otevřena po dohodě s rodiči i během celých letních prázdnin.