Projekty

Příjemce dotace: ZAČÍT SPOLU ZŠ a MŠ Kadaň
Název projektu: Začít spolu - naše cesta za společným cílem II.
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015744 

Příjemce dotace: RADUŠKA z.s.
Název projektu: Jesle Raduška II
Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016141

Se Sokolem do života

Pohybová gramotnost pro předškoláky

Ovoce a zelenina do škol
Mléko do škol


Dobrý anděl