Ceník

Částky jsou uvedeny vždy na 1 kalendářní měsíc.   

Úplata za vzdělávání a školské služby (školné) pro MŠ je stanovena dle věku dítěte a typu docházky.

Provoz MŠ je celoroční včetně hlavních letních prázdnin v pracovní dny od pondělí do pátku
od 6:00 - 17:00 hod mimo státní svátky a dny pracovního volna.

V době hlavních letních prázdnin (červenec a srpen) může zákonný zástupce zažádat o udržovací prázdninový poplatek, pokud má dítě 100% absenci a to ve výši 1.000 Kč/měs.

Pokud jsou v zařízení přihlášeni sourozenci, má jeden ze sourozenců nárok na 20% slevu z celodenního školného.

Prodloužené hlídání žáků mimo provozní dobu Mateřské školy je možné pouze po dohodě. Tato služba je zpoplatněna částkou 95 Kč za každou započatou hodinu.


Kategorie strávníci do 6 let
Dopolední sva
činka.............. 8 Kč
Oběd ...................................... 30 Kč
Odpolední svačinka ..............8 Kč
Dieta možná bezlepková, bezmléčná. Cena je totožná.