HARMONOGRAM  DNE

ZELENÁ TŘÍDA

7:00 - 8:15      Příchody dětí (volná hra na třídě)
8:15 - 8:45      Ranní svačina
8:45 - 9:00     Ranní kruh (hudební a pohybová chvilka)
9:00 - 10:00   Dopolední program (vzdělávací a zájmové činnosti dětí, volná hra)
10:00 - 10:45  Pobyt venku (v letním období probíhá dopolední program venku)
11:00 - 11:30    Oběd (vč. hygieny po obědě, příprava na odpočinek)
11:30 - 12:00   Odchody dětí (s dopolední docházkou)
11:30 - 14:00   Odpočinek dětí na ložnici (čtení pohádky, spánek)
14:00 - 14:30   Odpolední svačina
14:30 - 16:00   Odpolední program (volná hra, pobyt venku)