HARMONOGRAM  DNE

ZELENÁ TŘÍDA

7:00 - 8:15        Příchody dětí (volná hra na třídě)
8:15 - 8:45        Ranní svačina
8:45 - 9:00       Ranní kruh (hudební a pohybová chvilka)
9:00 - 10:00     Dopolední program (vzdělávací a zájmové činnosti dětí, volná hra)
10:00 - 10:45    Pobyt venku (v letním období probíhá dopolední program venku)
11:00 - 11:30      Oběd (vč. hygieny po obědě, příprava na odpočinek)
11:30 - 12:00     Odchody dětí (s dopolední docházkou)
11:30 - 14:00     Odpočinek dětí na ložnici (čtení pohádky, spánek)
14:00 - 14:30    Odpolední svačina
14:30 - 16:00    Odpolední program (volná hra, pobyt venku)