Ceník

platný od 1. 9. 2022

Školné (6 - 11 let)

3 000 Kč / měsíčně

Stravné

850 Kč / měsíčně


Školné

Úplata za vzdělávání a školské služby (školné) pro ZŠ 1. stupně je stanovena na 3 000 Kč/měs., včetně provozu školní družiny. Provoz školy, včetně školní družiny, je v pracovní dny od pondělí do pátku od 7:00 - 16:00 hod mimo státní svátky a dny pracovního volna. V době hlavních letních prázdnin (červenec a srpen) se školné nehradí. Školné se hradí pouze v případě, pokud se rodič rozhodne žáka umístit do školní družiny, která je po dohodě se zákonnými zástupci během letních prázdnin k dispozici.

Pokud jsou v zařízení přihlášeni sourozenci, má jeden ze sourozenců nárok na 20% slevu z celodenního školného. Prodloužené hlídání žáků mimo provozní dobu školní družiny je možné pouze po dohodě. Tato služba je zpoplatněna částkou 95 Kč za každou započatou hodinu.

Stravné
Cena za 1 obě
d činní 40 Kč. Měsíční záloha se stanovuje na částku 850 Kč.
Dieta možná bezlepková, bezmléčná. Cena je totožn
á.