Žlutá a Fialová třída

Rodinná škola

Celou naší rodinnou školou, od jesliček po základní školu I. stupně, se line jako propojovací prvek vzdělávací program Začít spolu. Klademe důraz na rodinné bezpečné prostředí, které je příjemné nejen pro děti, ale i rodiče a zaměstnance. Základem je pro nás komunikace mezi dospělými a dětmi, ale také mezi vrstevníky a pedagogy. Moc rádi vítáme v našem prostředí i při výuce rodiče, kteří jsou primárními vychovateli svých dětí. Společným partnerstvím vytváříme dlouhodobou spolupráci, která je základem pro naplňování potřeb dětí, rodičů i pedagogů. Kdykoliv jste u nás vítáni.

Náš cíl je plně v souladu s cílem RVP ZV. Jde nám společně zejména o rozvoj žáka a jeho silných stránek, osvojování základních životních hodnot, na nichž je postavena naše společnost a získávání osobní samostatnosti.

Kdo jsme

Jsme Žlutá a Fialová třída Základní školy ZAČÍT SPOLU. Ve žluté třídě je 1., 2., a 3. ročník. Fialovou třídu navštěvuje 4. a 5. ročník. Patří k nám také 3 dospěláci, kteří nás seznamují se světem kolem nás a vším, co bychom měli jako žáčci základní školy zvládnout. Docházejí k nám i další dospěláci, rodiče, zahraniční dobrovolníci a známí, kteří mají různé zájmy jako například přírodu, informatiku, cizí jazyk nebo hudbu a předávají nám to nejlepší ze sebe - co je baví a čím se zabývají. Naše třídy jsou prostorné a podnětné. Jsou členěny do center aktivit (výukových koutků), která jsou vybavena učebními pomůckami, knihami a nejrůznějšími podnětnými předměty, jež nás doprovází výukou.

Jak se učíme

Setkáváme se každé ráno na koberci v kruhu, kde spolu sdílíme informace a dozvídáme se vše, co nás v daný den ve škole čeká, co se budeme učit. Učíme se na koberci, ale také v lavicích, kde nové věci procvičujeme a dále upevňujeme. Učíme se individuálně, ale mnohem více společně, tedy od sebe navzájem. Do třídy za námi dochází i předškoláčci z naší Mateřské školy, pro které si připravujeme zajímavá témata a zapojují se s námi i do center aktivit.

Učíme se ve 4. hlavních centrech aktivit - Jazykové (Český a Anglický jazyk); Matematika; Pokusy a objevy; Ateliér. Ke čtení můžeme využívat pohodlný čtecí koutek, ten zároveň slouží i k odpočinku. Máme i hudební zátiší s klavírem a ostatními hudebními nástroji. Za příznivého počasí k učení rádi a často využíváme venkovní prostředí, ať už naši zahradu nebo blízké okolí školy. V přírodě je plno témat k pozorování a můžeme si tak všechno osahat a vyzkoušet naživo. Ať už se jedná o matematiku, různé pokusy, prvouku a vše kolem nás. Dále rádi cestujeme - na exkurze, výlety, procházky. Potkáváme se tak s reálným prostředím a světem, který nás obklopuje.

Výuka Českého jazyka u nás ve škole probíhá pomocí Genetické metody čtení a psaní. Jde o to, že se učíme číst pomocí hláskování. Slova nejdříve vyhláskujeme, a pak je řekneme celá najednou. Velmi brzo tak dokážeme číst smysluplné věty a můžeme číst i knihy. K výuce matematiky hojně využíváme metody prof. Hejného. Profesor Hejný zastává tu teorii, že žáci si na způsob výpočtu přijdou sami pomocí svých vlastních postupů. Učitel nám tak nedává přesné návody a definice, my si na ně přijdeme sami a učíme se pracovat s chybou. Postupujeme svým vlastním tempem a každý podle svých možností.

Jak odpočíváme

Odpoledne nebo brzy ráno před vyučováním zůstáváme v prostorách svých tříd, kde máme družinu. Je s námi vychovatelka, která nám zadává činnosti k práci, abychom se něco zajímavého přiučili i mimo vyučování. Odpolední družinu také můžeme využít k procvičení nového učiva a dodělání úkolů, které nestihneme v běžné výuce. Nejčastěji ale trávíme čas na zahradě, kde můžeme pečovat o zelenino-ovocnou zahrádku, dovádět s kamarády, hrát hry a nebo jen tak odpočívat s ostatními. Učíme se šít na šicím stroji i pracovat v naší technické dílně, plánujeme turnaje ve stolních hrách, tvoříme a nebo pracujeme na vlastních projektech, které nám jsou nejbližší. Družina je otevřena po dohodě s rodiči i během celých letních prázdnin.