HARMONOGRAM  DNE


ČERVENÁ TŘÍDA

6:00 - 8:15     Ranní příchody dětí (volná hra na třídě)
8:15 - 9:00     Dopolední průběžné svačinky (dítě se samo obsluhuje a volí, kdy bude svačit)
9:00 - 10:00  Ranní kruh (komunitní kruh, vzdělávací a zájmové činnosti, hudební a pohybová chvilka)
10:00 - 11:30  Dopolední program (pobyt venku...)
11:30 - 12:30  Oběd ( vč. hygieny před obědem a po obědě, příprava na odpočinek)
12:30 - 14:00 Odpočinek dětí na ložnici (čtení pohádky, spánek)
14:00 - 14:30 Odpolední svačinky (probouzení dětí, průběžné svačinky)
14:30 - 17:00 Odpolední program (práce na třídách, pobyt venku...)

*13:00 - 14:00 Práce s předškoláky (PO až PÁ)
* 9:15 - 10:00  Zpívání s Denisou Svobodovou + tělesná výchova (PO)
* 9:15 - 10:00  Hravá AJ s Máriou (ÚT)
*13:00 - 14:00 Logohrátky s Pavlínkou Horákovou (1 x 14 dní ve ČT)


LOGOPEDIE
Dítě navštěvuje logopedii pod vedením Lucie Štrbové dle dohody s rodičem během celého dne. 20 min bloky se odehrávají v knihovně s možností přítomnosti rodiče. Prosím zapisujte se na chodbě na zelený strom.

Režim dne je postaven zejména na časech jídel, denní harmonogram je pružný a umožňuje reagovat na individuální potřeby dětí.


MODRÁ TŘÍDA

6:00 - 8:15    Ranní příchody dětí (volná hra na třídě)
8:15 - 8:30    Ranní rozcvička (tělovýchovná chvilka)
8:30 - 9:00   Dopolední průběžné svačinky (dítě se samo obsluhuje a volí, kdy bude svačit)
9:00 - 9:45   Ranní kruh (komunitní kruh, vzdělávací a zájmové činnosti, hudební a pohybová chvilka)
9:45 - 11:30   Dopolední program ( pobyt venku...)
11:30 - 12:15  Oběd ( vč. hygieny před obědem a po obědě, příprava na odpočinek)
12:15 - 14:00 Odpočinek dětí na ložnici (čtení pohádky, spánek)
14:00 - 14:30 Odpolední svačinky (probouzení dětí, průběžné svačinky)
14:30 - 17:00 Odpolední program (práce na třídě, pobyt venku...)

*9:00 - 9:30   Zpívání s Denisou Svobodovou (PO)
*9:00 - 9:30   Hravá AJ s Mariou (ST)
*9:00 - 10:00 Tělesná výchova (ČT)


LOGOPEDIE
Dítě navštěvuje logopedii pod vedením Lucie Štrbové dle dohody s rodičem během celého dne. 20 min bloky se odehrávají v knihovně s možností přítomnosti rodiče. Prosím zapisujte se na chodbě na zelený strom.

Režim dne je postaven zejména na časech jídel, denní harmonogram je pružný a umožňuje reagovat na individuální potřeby dětí.