HARMONOGRAM  DNE


ČERVENÁ TŘÍDA

6:00 - 8:15          Ranní příchody dětí (volná hra na třídě)

8:15 - 9:00          Dopolední průběžné svačinky (dítě se samo obsluhuje a volí, kdy bude svačit)

9:00 - 10:00       Ranní kruh (komunitní kruh, vzdělávací a zájmové činnosti dětí, hudební a pohybová chvilka)

10:00 - 11:30        Dopolední program (pobyt venku...)

11:30 - 12:30        Oběd ( vč. hygieny před obědem a po obědě, příprava na odpočinek)

12:30 - 14:00       Odpočinek dětí na ložnici (čtení pohádky, spánek)

14:00 - 14:30       Odpolední svačinky (probouzení dětí, průběžné svačinky)

14:30 - 17:00       Odpolední program (práce na třídách, pobyt venku...)


*13:00 - 14:00      Práce s předškoláky (PO až PÁ)

* 9:00 - 9:30        Hravá AJ s Ingridkou (ST)

* 9:30 - 10:00      Zpívání s Radkem (ÚT)

* 9:30 - 10:00      Logohrátky s Pavlínkou Horákovou (ST)


LOGOPEDIE

Rodič má možnost nahlásit své dítě na individuální logopedii pod vedením Mgr. Lucie Štrbové. Jedná se o 20 min bloky, které se odehrávají v knihovně s možností přítomnosti rodiče. V případě zájmu se prosím domluvte konkrétně s paní logopedkou. 

Režim dne je postaven zejména na časech jídel, denní harmonogram je pružný a umožňuje reagovat na individuální potřeby dětí.


MODRÁ TŘÍDA

6:00 - 8:15         Ranní příchody dětí (volná hra na třídě)

8:15 - 8:30          Ranní rozcvička (tělovýchovná chvilka)

8:30 - 9:00        Dopolední průběžné svačinky (dítě se samo obsluhuje a volí, kdy bude svačit)

9:00 - 9:45        Ranní kruh (komunitní kruh, vzdělávací a zájmové činnosti dětí, hudební a pohybová chvilka)

9:45 - 11:30       Dopolední program (pobyt venku...)

11:30 - 12:15      Oběd (vč. hygieny před obědem a po obědě, příprava na odpočinek)

12:15 - 14:00     Odpočinek dětí na ložnici (čtení pohádky, spánek)

14:00 - 14:30    Odpolední svačinky (probouzení dětí, průběžné svačinky)

14:30 - 17:00    Odpolední program (práce na třídě, pobyt venku...)


*9:00 - 9:30      Zpívání s Radkem (ÚT)

*9:30 - 10:00     Hravá AJ s Ingridkou (ST)

*9:00 - 9:30      Logohrátky s Pavlínkou Horákovou (ST)


LOGOPEDIE

Rodič má možnost nahlásit své dítě na individuální logopedii pod vedením Mgr. Lucie Štrbové. Jedná se o 20 min bloky, které se odehrávají v knihovně s možností přítomnosti rodiče. V případě zájmu se prosím domluvte konkrétně s logopedkou.

Režim dne je postaven zejména na časech jídel, denní harmonogram je pružný a umožňuje reagovat na individuální potřeby dětí.