Bc. Pavlína Horáková

Pozice: asistentka pedagoga v ZŠ

             logopedický preventista

Vzdělání:    Specializace v pedagogice - obor Speciální pedagogika

Osvědčení a kurzy:

     Primární logopedická prevence

     Rozvoj komunikačních schopností dětí

     ADHD - výchovné působení

     Strategie na podporu čtenářské gramotnosti na 1. stupni ZŠ

     Specifické vývojové poruchy učení

     Jak nezamrznout u tabule

    Příklady dobré praxe a aplikace do vlastní výuky na ZŠ

    Matematická prostředí v Hejného metodě na 1. stupni ZŠ

    Jak na počáteční vzdělávání v 1. třídě

Znamení: Štír

Děti: 1

Zájmy: knihy, cestování, kultura