Indiánské podzimní slavnosti

🍁🏹🦅 Slavnosti se dle ohlasů zúčastněných mimořádně vyvedly a to nejen díky přejícímu počasí. Poutavý zábavně naučný program pod vedením náčelníka "Četana" z indiánské vesničky Rosehill zaujal malé i velké.
Za zvuku bubnu se zpívalo a tančilo, prohlížely se různé indiánské artefakty, vyráběly se šperky, střílelo se z luku, chytaly se rybičky aj., opékaly se "bizoní" špekáčky, zkrátka všem nám bylo hej a o to šlo! Tak zase příště! "Hau"
"Když ráno vstaneš, poděkuj za ranní světlo, za svůj život a sílu. Poděkuj za jídlo a radost ze života. Pokud nenacházíš důvod k vděku, hledej chybu sám v sobě." Tecumseh, náčelník kmene Šóniů .